Søg efter artikel eller underside...

Tryk på enter for at søge

Arbejdslivet

Dansk byggebranche indgår aftale om højere sikkerhed på byggepladser

26. november 2019

I Danmark er der ifølge Arbejdstilsynet årligt over 42.000 arbejdsskader på landsplan. Organisationerne i anlægs-og byggebranchen har derfor udarbejdet en fælles handleplan med 50 konkrete initiativer. Disse initiativer fokuserer på nedbringelse af alvorlige arbejdsulykker i branchen. Initiativet er målrettet nyansatte, udenlandsk arbejdskraft og små virksomheder. Formålet med det fælles håndslag er et tværfagligt samarbejde omkring øget sikkerhed på landets byggepladser.

Husker du hjelmen?

Bygge- og landbrugsbranchen er nogle af de farligste brancher i Danmark. Undersøgelser viser, at det ofte går galt ved travlhed. Argumenterne for manglende sikkerhed er den tidskrævende faktor og en egen indsats for vaneændringer i de daglige arbejdsrutiner. For at spare tid og nå deadlines, udlader håndværkerne for eksempel at tage hjelmen på. Eller de glemmer opsætning af stillads eller der hoppes generelt over hvor gærdet er lavest. Ifølge fagforeningerne er det kræves der en generel holdningsændring. Det kræves at sikkerheden tages alvorligt af både ledere og medarbejdere. Personen, der udvælges til at håndhæve sikkerheden overfor kollegerne, skal først og fremmest have ledelsen opbakning for at kunne lykkes. Ledelsen skal informere holdet grundigt om sikkerhedskrav. Og så skal der udvælges en sikkerhedsambassadør, der har de andres anerkendelse og respekt. Det kan have betydning for at kunne lykkes med ændrede arbejdsgange. Højkonjunkturen er en medvirkede faktor til at hjulene i byggebranchen kører stærkt.  Forsinkelser er ikke ualmindelige pga. vejrforhold, fejlleveringer og manglende arbejdskraft. Det, sammen med skarpe deadlines, kan være en årsag til at medarbejderne løber stærkt. Forsinkes byggeriet kan det koste dyrt i dagbøder. Derfor opfordrer Mette Fredriksen, at det ikke er byggebranchen alene, der løfter opgaven. Samfundet skal tage ansvar for sikkerhed på byggepladsen og acceptere forsinkelser, der kan skyldes sikkerheden.

Tænk sikkerhed ind i arbejdsgangene

Et af forslagene i byggebranchens handleplan indeholder fokuspunktet, nemme integrerbare sikkerhedsløsninger i eksisterende arbejdsgange, som ikke behøver være specielt tidskrævende at indføre i arbejdsdagen. Fordelene ved fælles fokus og ens arbejdsgange kan spare liv på sigt. Samtidig inspireres medarbejderne til at komme godt i gang at tænke sikkerhed ind i arbejdet.

En del arbejdsskader omhandler personskader med byggematerialer, faldskader og personskader på de mange maskiner, der er er placeret på byggepladserne. Et af de firmaer der allerede har indført sikkerhedstiltag, er et kranfirma i Odense, som specialiserer sig i tunge specialløft på byggepladser. De har indkøbt specialkraner, der opfylder gældende sikkerhedskrav. Branchen er i dag meget opmærksom på hvilke maskinerne der anvendes på byggepladsen, da skaderne kan være fatale, hvis en maskine vælter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.