Søg efter artikel eller underside...

Tryk på enter for at søge

Nethandel

Influencers og markedsføringsloven

3. december 2018

Hvis du som virksomhed benytter dig af influenter, er der nogle ting, du skal være opmærksom på, så du ikke ender med en bødestraf (eller værre) for overtrædelse af den nye markedsføringslov.

Den nye markedsføringslov

Den nye markedsføringslov, som trådte i kraft for et år siden, slår i § 6, stk. 4 fast, at en erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. Det har fået Forbrugerombudsmanden til at skrive en anbefaling til influenter om skjult reklame.  I anbefalingen slår Forbrugerombudsmanden fast, at hvis der er kommercielle hensigter bag en influents omtale, så skal det oplyses klart og tydeligt med ordene ”Reklame” eller ”Annonce”. Der må nemlig ifølge Forbrugerombudsmanden ikke foreligge tvivl hos modtageren om at der er tale om reklame.

Undgå skjult reklame

Den kommercielle hensigt kan foreligge, hvis en influent har en skriftlig, mundtlig eller stiltiende aftale med en virksomhed. Der behøver altså ikke være en reel kontrakt mellem parterne, før der kan tales om kommerciel hensigt. Det vil sige, at en influent også skal oplyse, hvis han eller hun har fået en gave eller løbende får gaver, rabat eller anden form for betaling af en virksomhed og på grund af dette omtaler virksomhedens produkter positivt på en blog, en Instagram-profil eller en Youtube-kanal.

Hvis en influent ikke markerer omtalen som reklame, er det ikke kun influenten, der anses for værende ansvarlig og kan straffes med bøde. Du som virksomhed kan også blive ansvarlig for en overtrædelse af den nye markedsføringslov. Du skal altså som virksomhed gøre, hvad du kan for at influenten markerer omtale af din virksomhed klart og tydeligt som reklame. Forbrugerombudsmanden anbefaler, at du som virksomhed udarbejder en kontrakt med influenten, hvori der klart fremgår, hvordan omtalen skal markeres og du derefter løbende tjekker op på om kontrakten overholdes.

Hold dig opdateret

Det er altså en god idé at du holder dig opdateret på, hvad influenten laver, fordi du også kan holdes ansvarlig for overtrædelse af markedsføringsloven ved manglende markeringer af reklamer. En overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 4 kan straffes med bøde eller fængsel op til fire måneder, medmindre en højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.