Søg efter artikel eller underside...

Tryk på enter for at søge

Arbejdslivet

Brug videoer til at oplære nye medarbejdere

27. juni 2019

Når man ansætter en ny medarbejder, så er der lige pludselig mange ting, den nye medarbejder skal lære – uanset om der er tale om et kontorjob eller en servicestilling.

Medarbejderen skal blandt andet lære, hvordan tingene foregår og hvordan tingene skal gøres i virksomheden. Virksomheder har nemlig ofte faste rutiner omkring forskellige opgaver, som enhver ny medarbejder skal lære for at kunne begå sig i virksomheden. Det kræver grunding oplæring.

Der er dog ofte tid nok til at sætte en medarbejder ordentligt ind i opgaverne og rutinerne – og det er her video kommer ind som et fantastisk redskab til at oplære nye medarbejdere. Videoer kræver nemlig ikke at andre medarbejder lærer den nye medarbejder op og videoerne kan nemt og hurtigt sætte den nye medarbejder ind i de opgaver, vedkommende skal varetage.

Der findes flere forskellige videoer, der kan være relevant i både små, mellemstore og store virksomheder, heriblandt oplæringsvideoer, how-to-videoer og video updates, som en chef kan gøre brug af for at spare tid på bundlinjen.

Oplæringsvideoer

En oplæringsvideo tager medarbejderen i hånden og forklarer om virksomhedens værdier og arbejdsgange. Det er her en medarbejder virkelig bliver sat ind i de opgaver og rutiner, som vedkommende skal kende for at varetage sit job ordentligt i forhold til både kunder, kolleger og ledelsen. Oplæringsvideoer kan bestå af mange forskellige elementer, men går i bund og grund ud på at undervise den nye medarbejder i virksomhedens rutiner og værdier og har til formål at ruste den nye medarbejdere til første dag på job.

How-to-videoer

How-to-videoer er specielt nyttige i virksomheder, hvor der er mange gentagne arbejdsgange og man vil være sikker på at der er ensartet kvalitet hele vejen igennem. How-to-videoer viser normalt en bestemt måde at udføre en opgave på, som den nye medarbejder skal lære for at kunne varetage sit job. Det kan for eksempel være i en restaurant, som vil sikre at de ansatte sammensætter produkterne korrekt med de rigtige ingredienser og tilbehør, så alle retter bliver ens uanset hvem der laver dem.

Video updates

Medarbejderne skal løbende holdes ajour med nye mål og tiltag inden for virksomheden – eller blot informeres om en forekommende begivenhed eller lignende. Det kan med fordel gøres i en video, som sendes ud til alle medarbejdere. På den måde bliver det hele mere levende og alle medarbejderne ser det og hører det, de skal. Det samme kan ikke altid siges, hvis chefen skriver en mail ud til alle medarbejdere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.