Søg efter artikel eller underside...

Tryk på enter for at søge

Arbejdslivet

Arbejder I hensigtsmæssigt?

17. december 2019

Klarlæg din virksomheds organisationsstruktur og bliv klogere!

Hvad er en organisationsstruktur? Det er den struktur, en organisation koordinerer sit arbejde ud fra. Hvis man ikke er klar over, hvilken organisationsstruktur ens arbejdsplads koordinerer ud fra, så kan det være et tegn på, at der ikke er klarlagt en fast struktur. Men hvorfor skal strukturen afdækkes? 

Et godt overblik giver mulighed for at ændre eller bevare  

Det er godt at have et overblik over sin virksomheds organisationsstruktur, fordi det klarlægger, hvordan I koordinerer jeres opgaver og derved afslører arbejdsrutiner og –vaner, som I måske ikke har været bevidste om eksisterede. Der findes to strukturelle dilemmaer, som stort set enhver virksomhed møder, når de skal bestemme deres organisationsstruktur. 

Gruppearbejde kontra enmandsarbejd

Det første er dilemmaet om gruppearbejde kontra enmandsarbejde, og det andet dilemma omhandler fleksibilitet kontra standardisering.  

Det er ved at klarlægge disse dilemmaer, I kan bestemme, hvilken koordinering der er mest hensigtsmæssig for jeres virksomhed. Kræver jeres arbejde fx, at I skal være flere om en opgave? Eller er det mest fordelagtigt, hvis opgaverne fordeles mellem alle ansatte, der hver kan tage en? 

Dette afhænger naturligvis også af jeres arbejdsopgaver. Nogle opgaver kræver måske personer fra to forskellige faggrupper, mens andre opgaver kan løses hos en enkel.  

Men i mange tilfælde kan det også være fastlagt, hvordan arbejdsopgaverne koordineres. Fordelen ved enmandsarbejde er, at der er plads til specialisering. Hvis en opgave er sat alene til dig, så må du også kunne løse den alene. De ansatte vil derfor have større specialisering, hvilket i sidste ende sikrer at arbejdet opnår en højere kvalitet. Ulempen er dog, at jo mere de ansatte skal samarbejde, jo større risici er der ligeledes for, at der kan opstå konflikter på arbejdspladsen

Fleksibilitet kontra standardisering 

Det andet dilemma omhandler fleksibilitet kontra standardisering. Det vedrører, hvor meget frihed den enkelte medarbejder har, når han eller hun bliver sat til at løse en opgave. Bliver opgaven givet videre med frie muligheder for at løse det, eller er der en standard metode, som bruges på samme måde hver gang?  

Fordelen ved en standardiseret arbejdsrutine er, at det skaber forudsigelighed. Når det samme arbejde udføres på samme måde, viser forskning nemlig, at der opstår færre fejl. Ulempen ved en standardiseret arbejdstilgang er, at det kan demotivere medarbejdere, fordi de mangler at blive stimuleret i løbet af deres arbejdsdag. 

For at klarlægge organisationsstrukturen kan man blandt andet spørge sig selv: 

Hvor mange er vi om at håndtere en opgave? 

Er der opgaver, som jeg kunne løse alene, men som jeg samarbejder med andre om at løse? 

Føler jeg, at mit potentiale bliver fuldt udnyttet?  

Bliver jeg kigget over skulderen, mens jeg løser en opgave? 

Når først refleksionen er sat i gang, så giver I også jer selv muligheden for at ændre det, I føler kan blive bedre.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.